Yetki Belgeleri
Yeni Belge Başvurusu
Araç Eklemek
Araç Düşürmek
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Güzergah Kullanım İzin Belgesi
Referanslar
Duyurular
Sıkça Sorulan Sorular
İrtibat
Yetki Belgeleri

Yetki Belgesi Türleri, Yetki Belgesi Almanın Genel Şartları

Yetki Belgesi Türleri

Yetki Belgesi Tanımı
A Yetki belgesi : Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kisilere verilir. Taşımanın şekline göre asağıdaki türlere ayrılır.
A1 Yetki belgesi : Otomobil ile sehirlerarasi yolcu tasimaciligi yapacaklara,
A2 Yetki belgesi : Otomobil ile uluslararasi yolcu tasimaciligi yapacaklara,
A3 Yetki belgesi : Oto kiralama isletmeciligi yapacaklara,
verilir.
B Yetki belgesi : Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu tasimacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
B1 Yetki belgesi : Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılıgı yapacaklara,
B2 Yetki belgesi : a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızyn yolcu durumuna göre arizi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlara,
B3 Yetki belgesi : Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir.
C1 Yetki belgesi : Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
C2 Yetki belgesi : Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
C3 Yetki belgesi : Ev ve büro eşyası taşıması yapacaklara, verilir.
D Yetki belgesi : Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
Dl Yetki belgesi : Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara,
D2 Yetki belgesi : a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
c) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentalığı Belgesine sahip olanlara,
D3 Yetki belgesi : Yetki belgesi sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir.
E Yetki belgesi : Ticari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
El Yetki belgesi : Yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara,
E2 Yetki belgesi : Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara, verilir.
F Yetki belgesi : Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
F1 Yetki belgesi : Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,
F2 Yetki belgesi : Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir.
G Yetki belgesi : Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
G1 Yetki belgesi : Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,
G2 Yetki belgesi : Uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,
G3 Yetki belgesi : Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,
G4 Yetki belgesi : Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir.
H Yetki belgesi : Ticari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
H1 Yetki belgesi : Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara,
H2 Yetki belgesi : Uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara, verilir.
K Yetki belgesi : Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
K1 Yetki belgesi : Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara,
K2 Yetki belgesi : Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
K3 Yetki belgesi : Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.
L Yetki belgesi : Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
L1 Yetki belgesi : Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,
L2 Yetki belgesi : Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir.
M Yetki belgesi : Ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
M1 Yetki belgesi : İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapacaklara,
M2 Yetki belgesi : Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara,
M3 Yetki belgesi : Uluslar arası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara, verilir.
N Yetki belgesi : Ticari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
N1 Yetki belgesi : İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara,
N2 Yetki belgesi : Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, verilir.
P Yetki belgesi : Dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
P1 Yetki belgesi : İl sınırları içinde dağıtım yapacaklara,
P2 Yetki belgesi : Yurtiçinde dağıtım yapacaklara, verilir.
R Yetki belgesi : Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
R1 Yetki belgesi : Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,
R2 Yetki belgesi : Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, verilir.
T Yetki belgesi : Terminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır.
T1 Yetki belgesi : Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
T2 Yetki belgesi : Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,
T3 Yetki belgesi : Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara, verilir.


Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Genel Şartları

Yetki belgesi alabilmek için;
 • Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmaları,
 • Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarina göre kurulmus ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olmaları,
 • Yetki belgesi talep eden;
Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmaları,
 • Kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odaları veya esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olmaları,
 • B3, C1, D3, E1, E2 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar hariç olmak üzere;
  • B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
  • A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi talebinde bulunanların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,
 • İşletmenin kurulması, yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve iyi yönetilmesini sağlamaya yönelik olarak yetki belgesi türlerine göre bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen gerekli kapasite veya tonaj şartlarına ve mali yeterlilik değerlerine sahip olmaları,
 • Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerini ödemiş olmaları, şarttır.