ESKaza
Nakliyat
İşyeri
Ferdi Kaza
Oto
Kasko Paketi
Trafik
Oto Trafik

Motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya hukuki sorumluluğa yol açacak birşeyin zarara uğramasına neden olması halinde o aracı işletenin, zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde gidermeyi amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu bir sigortadır.

Teminat Kapsamı

Trafik Sigortası yasal bir zorunluluktur. Teminat limitleri, araç türlerine ve araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlara göre değişebilen bu sigorta, ülke sınırları içinde araçların işletilmesi sırasında araç sahibinin veya araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların sorumlu olduğu kazalarda üçüncü şahıslara verilen bedeni ölümlü veya yaralanmalı veya maddi zararları Karayolları Trafik Kanunu hükümleri dahilinde karşılar.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı her aracın ve araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların Trafik Sigortası (Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorululuk Sigortası) yaptırması zorunludur. Bu sigorta, aracın başkalarına zarar vermesi durumunda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol, hastane, klinik veya diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer masrafları da karşılar. Sigortalı aracın başkalarının ölümüne sebep olması durumunda ölümden dolayı maddi destekten yoksun kalan mirasçıların zararları ve ölenin cenaze masrafları sigorta limitleri içinde karşılanır. Aracın işletilme sırasında başkalarının malına veya aracına verdiği maddi zararlar da sigorta limitleri içinde tazmin edilir. Trafik Sigortası limitlerini yeterli görmeyen araç sahipleri, araçlarının Kasko Sigortasıyla birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası yaptırarak bu limitleri yükseltebilirler. Trafik Sigortasını, trafiğe kayıtlı araç sahipleri ile
  • Araçların gözetim amacıyla bırakıldığı Otopark, Garaj işletenlerinin,
  • Araçların onarım ve bakımını yapan tamirhane, servis istasyonları işletenlerinin
  • Araçların alım - satımını yapan galeri, oto satıcılarının yaptırması zorunludur.