ESKaza
Nakliyat
İşyeri
Ferdi Kaza
Oto
Nakliyat : EMTİA

Nakliye güvenliği için doğru adrestesiniz!

Emtia sigortaları , kara , deniz, hava taşıtları ile taşınan malda, taşınma esnasında ortaya çıkabilecek zararlara karşı yapılan bir sigorta türüdür.Ticari ya da özel, mal sahibi olup da bunun kara, deniz ya da hava taşıtları ile bir yerden diğer bir yere nakliyesini talep eden herkes için bir zorunluluk haline gelmiştir.

Teminat Kapsamı

Emtia Nakliyat Sigorta Poliçesi ile yükünüz taşıma esnasında karşılaşabileceği tehlikelere karşı teminat altına alınmaktadır. Nakil vasıtası ne olursa olsun, malın yüklendiği andan alıcıya teslimine kadar, mallarınız güvence altındadır.
Emtia nakliyat sigortalarında sigortalının arzusu doğrultusunda aşağıdaki teminatlar uygulanabilmektedir.

Geniş Teminat (All Risks)

Bu teminat adından da anlaşılacağı gibi geniş kapsamlı güvence sağlar. Ancak aşağıda belirtilen riskler teminat dışındadır.
  • Yakın sebebi gecikme olan hasarlar
  • Malın bünyesinden, üretiminden kaynaklanan hasarlar (gizli kusur),
  • Fire, çürüme, bozulma atmosferik pas,oksidasyon v.s gibi malın özelliğinden kaynaklanan hasarlar,
  • Ambalaj yetersizliği,malın ticari geleneklere ve uluslararası standartlara göre hazırlanmış olmaması,
  • Sigortalının veya adamlarının/vekillerinin kasıtlı kötü niyetine affedilebilecek hasarlar
Dar Teminat

Dar teminat belirli riskleri karşılamaktadır.
Nakil vasıtası aracın,aşağıda sayılan risklere maruz kalması sonucu taşınan emtianın hasarlanması hali sigorta kapsamındadır.

Deniz aracı için;
  • Alabora olması,karaya oturması,başka bir deniz aracı ile çarpışması
  • Müşterek Avarya
Kara aracı için;
  • Yangın,yıldırım,seylap,dere taşması,heyelan,köprü yıkılması
  • Çarpışma,devrilme
Tam Zıya
Malınızı, eşyanızı naklettiğiniz aracın "tamamen hasarlanması" sonucu, sigortalı malların da "tamamen hasarlanması" halinde oluşacak zararları karşılar.