Yetki Belgeleri
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Güzergah Kullanım İzin Belgesi
Referanslar
Duyurular
Sıkça Sorulan Sorular
İrtibat
Mesleki Yeterlilik Belgesi

Nedir ?

Mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olan kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgedir.

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'ne göre;

Üst Düzey Yönetici (ÜDY) :

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

Orta Düzey Yönetici (ODY) :

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

Sürücü (SRC) :

Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiyi, ifade eder.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan ve Mesleki Yeterlilik Belgesi alma şartına tabi olan kişiler

  • B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda , gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi) ve bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi)
  • A1, A2, A3, B2, C3, D2, F1, F2, G1, G2, G3, G4, H2, H1, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 türü yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunanlarda, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici (ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ),
  • K1 belgesi tüzel kişilik adına alınmış ise, en az bir adet orta düzey yönetici belgesi,
  • Yukarıda sayılan Yetki belgeleri ve B3, C1, D3, E1, E2, K1 ve K2 türü yetki belgeleri kapsamında çalışan tüm sürücüler (SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ).
İstenen Evraklar :

  • Dilekçe
  • Ticaret Sicil Gazetesi (aslı ve örneği)
  • Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan alacağı ve Başvuru sahibinin bu firmalarda hangi işi ne kadar süreyle hangi ünvanla yaptığının belirtildiği bir yazı
  • SSK, Bagkur ve buna benzer kurumlardan alınmış çalıştığı işyeri ünvanını ve çalıstıgı süreleri gösteren yazı (asılları)
  • Sürücü belgesi içi 2 adet vesikalık fotoğraf