ESKaza
Nakliyat
İşyeri
Süper Güvence Paketi
C.E.V.İ.Z Paketi
Elektronik Cihaz Paketi
Kâr Kaybı
Ferdi Kaza
Oto
Kâr KAybı

Kar sürekliliğinizi kaybetmek istemiyorsanız doğru adrestesiniz!

Kar Kaybı Sigortası, işletmelerdeki fiziksel hasarların neden olacağı iş durmaları sonucu oluşacak brüt kâr kayıplarını karşılar. Bu teminat yangın ve ek teminatlarını içeren sigorta poliçesi tanzim edilmiş işletmelere verilmektedir. Yangın ve Kar Kaybı poliçelerinin aynı sigorta şirketi tarafından tanzim edilmesi esastır.
Brüt kar, işletmenin yıllık sabit masraflarına (Kira, personel giderleri v.b.) ticari faaliyet sonucu elde edilecek Yıllık Net Kar’ın ilave edilmesi ile tesbit edilmelidir.

Teminat Limiti

Yıllık brüt kâr (Net kâr + Sabit masraflar)

Teminat Süresi

Teminatın başladığı tarihten itibaren bir yıl

Muafiyet Süresi

Fiziksel hasarın meydana geldiği tarihten, tazminat süresinin başladığı tarihe kadar olan süre üzerinde gün bazında belirtilir.

Tazminat Süresi

Fiziksel hasarın neden olduğu iş durması sonucu oluşan brüt kar kayıplarının karşılanacağı süredir. Tazminat süresi, taraflarca poliçe tanziminde tespit edilir. Bu süre 1 aydan 24 aya kadar değişebilen herhangi bir zaman dilimi olabilir. Hasarın, teminat süresi içinde gerçekleşmesi esastır. Ancak tazminat süresi, poliçe vadesi sona ermiş olsa dahi devam edebilir.