Yetki Belgeleri
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Güzergah Kullanım İzin Belgesi
Referanslar
Duyurular
Sıkça Sorulan Sorular
İrtibat
Güzergah Kullanım İzin Belgesi

Nedir ?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla, taşıma yapacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin yeterlilik ve çalışma şartları ile kullanılacak taşıtların niteliklerini belirleyen belgedir.

Güzergah Kullanım İzin Belgesi için istenen evraklar :

 • Şirketin veya şahısın imzalı kaşeli dilekçesi.
 • Şahıslar için bulunduğu yıla ait Kocaeli servis araçları odası faaliyet belgesi.
 • Şirketler için buluduğu yıla ait ticaret odası faaliyet belgesi
 • Sözleşme (araç kiralık ise).
 • Personel taşıma işini ve güzergahını gösteren ana sözleşme.Noter tasdikli veya aslı gelecek.
 • Aracın trafik tescil belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noter tasdikli örneği.
 • Aracın zorunlu trafik sigortası.
 • Özel servis aracı uygunluk tespit belgesi. (Firma yetkilileri tarafından kaşeli, imzalı)
 • Personel servis taşımacılığı yapan araçlardan fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydı ile 19 yaşından küçük olması.(07/05/2004-2004/118 Sayılı Karar)
 • Taşınan Kurumdan onaylı ( Personel İsim Listesi )
 • Araç (P) plaka değil ise 01/07/2006 tarihine kadar değiştirilmesi mecburidir.
Araç sürücülerinden istenen evraklar :

 • Sürücü Belgesi,minibüsler için B sınıfı,otobüsler için E sınıfı belgeler için ( 3 ) yıllık şartı aranır.
 • Sürücü belgesi ve ticari taşıt kullanma belgesi fotokopisi.
 • Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur sigortasından birine kayıtlı olmak.
 • Araç sürücülerine ait Cumhuriyet Savcılığı sabıka kaydı.
 • Araç sürücülerine ait sürücü belgesi Trafik sicil kaydı.
 • Bağlı bulunduğu muhtarlıktan ikametgah ilmuhaberi.