ESKaza
Nakliyat
İşyeri
Ferdi Kaza
Oto
Ferdi Kaza

Genel Sigorta kazalara karşı özel bir poliçe sunuyor. Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı, sigorta süresi içerisinde herhangi bir yerde(Türkiye sınırları dışında da) ve 24 saat boyunca uğrayacağı kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alır. Kaza tanımından amaç, ani ve dıştan gelen bir olayın etkisiyle sigortalının iradesi dışında hayatını kaybetmesi veya bedeni bir zarara uğramasıdır. Bu sigorta ile teminat altına alınan sigortalının herhangi bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi halinde tazminat poliçede belirtilen menfaattarlarına, yoksa kanuni mirasçılarına ödenir. Kaza sonucu meydana gelebilecek sürekli sakatlık halinde tazminat Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda belirtilen oranlar dahilinde sigortalıya ödenir. Tedavi masrafları teminatı sigortalının bir kaza sonucu yaralanması halinde yapacağı doktor, ilaç, ameliyat gibi giderlerini poliçede belirtilen limite kadar temin eder.

Teminat Kapsamı Dışında Kalan Yerler

Hastalık sonucu, profesyonel sporların yapılması sonucu, alkol ve benzeri madde kullanımı sonucu ve intihar nedeniyle oluşacak can kaybı bu sigorta kapsamı dışındaki konuların önemli olanlarıdır.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Deprem , acil ambulans ve tıbbi danışmanlık Hizmetleri gibi ek teminatlar da sigortalının talebi üzerine poliçeye dahil edilebilecektir.